Urklipp ur G T 1978-08-21
Publikrekord - igen
33.000 HÖRDE LOVSÅNGEN!
Bildtext:
Det var fullpackat framför Stora Scenen när Jan Sparring och syskongruppen Norlins inledde GT:s och Lisebergs ekumeniska dag "Sjung till glädje". Över 33.000 besökare kom till denna allkristna dag på Liseberg.

Bildtext:
Min kärlek till Ingrid känner inga gränser. För förutom Gud måste vi människor också ha en trogen kamrat vid vår sida. Jan Sparring och hustrun Ingrid i syskon-gruppen Norlins gav en inledning till "Sjung till glädje" som inga andra kan ge.

bänkar från alla håll i parken.
- Vill ni höra mer, frågade Jan Sparring.
- Ja, ropade alla nedanför scenen. Och så blev det "Han har öppnat pärleporten" och "Ovan där". Det skulle dröja en timme innan nästa program med Nils-Börje Gårdh. Men under tiden satt de flesta kvar.
   Trots att en mängd aktiviteter ägde rum samtidigt.
   Som att "Street Gospel" bland drivor av blommor sjöng i Taubelunden.
   Eller att Ljungby Damkör vid Musikpa-viljongen underhöll med sköna gamla sånger.
   Eller att "Livskraft" vid Bergbana bjöd på så hård popmusik att många av de äldre höll för öronen när de gick förbi.
   Men timmen gick snabbt och snart var utrymmet framför Sto-ra Scenen fyllt igen. För nu skulle Nils-Börje Gårdh sjunga sånger om Guds kärlek. Och med klappande händer följde den tusen-hövdade publiken med i "Räck ut din hand". Och när Nils-Börje sjöng den gamla psalmen "Härlig är jorden" var alla framför scenen med.
  Solen gick ner. En sensommarljum vind svepte över Liseberg när "vispastorn" Gunnar Kampe fick den där riktiga avslutningen på en underbar dag.
  Mia Marianne och Per Filip med sin sång hjälpte till att ge "Sjung till glädje" den rätta avslutningen.
Av BO EKELUND GÖTEBORG(GT)
Rekord igen!

Över 33.000 kom igår till Liseberg på GT:s och Lisebergs stora ekumeniska dag under mottot "Sjung till glädje".

En allkristen sam-ling som blev en enorm manifesta-tion.

På varje scen, var-je liten grässlänt eller annat ledigt utrymme steg un-der hela dagen lovsång till Gud.


  Han där uppe, Vår Herre, är med oss, sa Signe Sjelvgren som kommit ända från Fin-

land denna dag som var vikt til denna allkristna gemenskapens mani-festation. Och nog var vädret och det goda humöret med alla de hundratalet medverkan-de.
  Solen sken, värmde alla frusna själar och glädjen spreds över allt i Lisebergs natursköna park. Jan Sparring in-ledde. Denne en av de största glädjespridarna i vårt land. - Gud har hu-mor. Annars hade han aldrig skapat pape-gojan eller Carl-Gustaf Lindstedt, citerade han en av vårt lands största väckelsepredikanter, John Hedlund, Nalen-pastorn. Och trots en svår förkylning i halsen genomförde Jan och syskon-gruppen Norlins ett magnifikt program.
  Det var så packat med människor framför Sto-ra Scenen att vakterna fick bära dit extra-
  
  

Tillbaka