Urklipp ur Sundsvalls Tidning, Lördagen den 3 maj 1975
USA-TURNÉ

Bildtext:
Syskonen Norlin hann med att besöka NASA:s anläggningari Huston. Här - framför en av de första appolloraketerna - ses syskonen tillsammans med några amerikanska vänner och guiden Mr Bell, en av de ledande forskarna på NASA.

som ledde "Gospel Door", där vi framträdde och pastor John McDuff, en av de kända gospelbröderna.
Måndagen tillbringade vi på NASA, det ameri-kanska rymdforsknings-centret. Vi guidades av Mr Bell, en högt uppsatt fors-kare, som även var med-lem i en av kyrkorna vi sjungit i.

Landskapet kring El Paso, nära den mexikanska gränsen, var omväxlande öken och höga berg. Mel-lan våra framträdanden gjorde vi en avstickare till Mexico, där vi bla besökte ett glasblåseri.

Väl i Hollywood deltog vi i en TV-show med en an-nan av McDuff-bröderna som värd. Programmet pågick i tre timmar och var upplagt så att folk fick ringa in och önska sina favoritsånger. Flera av våra svenska gospel öns-kades bl a "Han har öpp-nat pärleporten". Inslaget blev så populärt att vår medverkan förlängdes ytterligare två kvällar.

Vi hade glädjen att få träf-fa "Mr Gospel" – James Blackwood – som till-sammans med sin grupp "The Blackwood Brothers" nästa år som första gos-pelgrupp åker till Sovjet för att framträda där.

Tisdagen den 15 april startades med "Happy birthday Sam" som fyllde 31 vårar. Tårtan med nio musiker nerstuckna i tår-tan, kom från vår värd-familj Nilssons svenska bageri. De har levererat många tårtor till tårt-kastningsfester på film.

Tillbaka i New York gjorde vi några framträdanden, bl a i Salem Church, Brooklyn, där den kände dragspelskungen Walter Eriksson är medlem.

När hemresedagen var ett faktum fick vi tillfälle att sammanträffa med vice- direktören för Consert World och dra upp rikt-linjer för nästa turné – hösten 1976. På detta sätt fick turnén en lyckad avslutning med förhopp-ningar om att få återse detta väldiga land.

Våra varmaste
hälsningar

NORLINS
Syskonen Norlin från Stöde har kommit hem från sin långa och succéartade USA-turné. Ungefär samtidigt damp de-ras andra resebrev ner på utsikts-redaktionens skriv-bord. Trots detta vill vi förmedla några av de intryck sys-konen fick under an-dra delen av sin resa, som startade i Dallas, Texas.

Första framträdandet i Dallas var i Trinity Bible Churc på torsdagskväl-len. Före mötet samlades hela medlemsskaran till en gemensam middag i kyrkan, och efter detta fick den talrika publiken lyssna till musik som aldrig tidigare ljudit i den-na kanske litet konser-vativa kyrka och någon chans att sova middag fanns inte. Vi fick ett fint mottagande av Texas-borna som visade sin uppskattning med spon-tana applåder.

Fredagen startade med ett besök på en radio-station – KSKY – där man visade oss runt och vi fick se en typiskt amerikansk radio-studio med gammal nästan antik radioappa-ratur. De ville ha våra skivor för att spela dem i kommande program.

De närmaste dagarna framträdde vi i Forth Worth.
Kyrkans pastor, Ira Stanphill är känd av mån-ga svenskar för sina sånger, bla sjungna av Einar Ekberg. Han gav oss några nyskrivna sån-ger som bidrag till vår framtida repertoar.

Efter framträdandet i Walnut Hill tog ungdom-arna i församlingen oss med till en glassrestau-rang. Det blev en trevlig stund tillsammans med skrattande amerikanska vänner.

Måndagen den 31 mars var bokad för ett radio-program på KPBC inne i Dallas. En s k "talk-show" då folk fick ringa och prata med gästerna. Den-na varade i en timma och mellan telefonsamtalen intervjuades vi av den judisk-amerikanske pro-gramledaren Zola Levitt. Man spelade flera spår från våra skivor. Telefo-nerna gick varma och reaktionerna från lyssnar-na var mycket positiva.

Morgonen efter blev vi utfrågade av en skolklass om Sverige i "Dallas Theological Seminary". Vi sjöng och spelade för cirka 500 blivande pas-torer och vi var av app-låderna att döma mycket uppskattade. På resan mot den stora rymdsta-den Houston träffade vi en hel del intressanta människor bl a "The Meeks Family",

Tillbaka