Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 H - Anthriscus sylvestris
Tillbaka
Rike: 2. Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 V - Plantae
Underrike: 2.2 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 G - Viridiplantae
Infrarike: 2.2.2 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 L - Streptophyta
Överdivision: 2.2.2.1 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 L - Embryophyta
Division: 2.2.2.1.4 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 K - Tracheophyta
Underdivision: 2.2.2.1.4.3 - Spermatophytina
Klass: 2.2.2.1.4.3.4 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 T - Magnoliopsida
Överordning: 2.2.2.1.4.3.4.2 - Asteranae
Ordning: 2.2.2.1.4.3.4.2.1 Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 A - Apiales
Familj: Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 F - Apiaceae

Småkörvlar
Släkte: Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 S - Anthriscus Pers.
Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, kal eller hårig. Blad två till tre gånger parbladiga. Blommor i få- eller mångstråliga flockar. Allmänt svepe saknas. Enskilt svepe av få eller talrika blad. Foder oansenligt eller saknas. Kronblad vita. Frukt med tydligt avsatt spröt, mörkbrun eller blek, helt slät, mycket fint vårtig eller med långa krokiga taggar.
Art: Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/0/6/2/norlins.com/httpd.www/my_flora/dbfunc.php on line 13 H - Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 003-Frans Georg Hoffmann
Danish - Vild Kørvel Norweigan - Hundekjeks Finnish - Koiranputki English - Cow-Parsley - Keck - wild chervil German - Wilder Kerbel
Swedish - Annat namn: - hundfloka - hundkax - hundkex - hundloka
150:H - Anthriscus sylvestris
2007-06-17
Kort beskrivning och storlek:
Ganska högväxt, flerårig ört.
Förekomst:
Hundkäx är vanlig i hela Sverige, den växer oftast på öppen mark men förekommer också i lundar och glesa skogar.
Egenskaper:
Hundkäx blommar från maj till juli med små vita blommor som sitter i flockar.
Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är vanligen grenig, fårad och hårig nertill och kal upptill. Bladen är triangulära och två till tre gånger pardelade.
Blomflockarna saknar allmänt svepe, det enskilda svepet består av fem hårkantade svepeblad. Det mest karaktäristiska för arten är dess frukter som är mörkbruna, blanka, helt släta och avlånga med ett kort spröt upptill.
Etymologi:
Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog). Hundloka och hundkäx är de vanligaste svenska namnen, enligt Nyman var namnen geografiskt åtskilda och han skriver att i "Svea-rike kallas växten vanligen Hundloka eller Hundfloka, i Göta-rike Hundkax (Hundkäxa)".